Prognozy ubezpieczeń na 2021 rok

Pandemia Covid-19 w negatywny sposób dotknęła każdą branżę gospodarczą. Spadek zysków odnotował także sektor ubezpieczeniowy ogólnie, ale można zauważyć, że wzrostem cieszył się sektor ubezpieczeń prewencyjnych oraz ochronnych na życie i zdrowie.

W 2020 r. prognozowano, że w przypadku braku przełomu w starciu z pandemią, a także zawężeniem się gospodarki i pogarszającą się kondycją budżetu, mogłoby dojść do sytuacji, gdzie zagraniczni ubezpieczyciele mogą opuścić polski rynek. Spowodowane miałoby to być podwyższeniem przez rząd podatku od posiadanych aktywów firm ubezpieczeniowych, czego z kolei skutkiem byłoby podniesienie polisowych stawek. Wówczas klient nie byłby zainteresowany produktem, a nawet z niego rezygnował.

Jak rynek ubezpieczeń radzi sobie z obecną sytuacją światową?

Na szczęście firmy ubezpieczeniowe szybko zareagowały na spadek zainteresowania klientów. Nie mając wpływu na sytuację na świecie, odpowiednio wykorzystały pandemię wnosząc na rynek produkty, zapewniające ochronę przed skutkami Covid-19. Pandemia pokazała także, że warto posiadać oszczędności na czarną godzinę, dlatego Polacy skupiają się na inwestowaniu, na wypadek utraty pracy i dochodów.

Ustabilizowanie sytuacji przyniosło także, wymuszone przez pandemię, umożliwienie zdalnego załatwiania spraw i nabywania wielu produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Wpłynęło to na przeniesienie sprzedaży do Internetu, a co za tym idzie ułatwiło i przyspieszyło formalności. Upatruje się w tym dotarcia do coraz młodszej grupy klientów, dlatego ważne jest, aby ubezpieczyciele podtrzymali trend obecności w Sieci. Dotąd bowiem, osoby, które dopiero co osiągnęły pełnoletniość nie wykazywały zbytniego zainteresowania produktami z zakresu ubezpieczeń.

Gdzie są spadki popytu na ubezpieczenie?

Brak zainteresowania produktem utrzymuje się w sektorze ubezpieczeń turystycznych, na co wpłynął ogólnoświatowy lock down. Prognozuje się też spadek zainteresowania ubezpieczeniami AC. Coraz więcej osób, żyjąc w zgodzie z ekologią, wybiera zbiorowe środki transportu, a także z powodu wzrostu popularności pracy zdalnej, część pracowników może nie wrócić już do tradycyjnego biura i nie będzie używało samochodu tak często jak dotąd.

Rok 2021 niewątpliwie przyniesie cyfryzację rynku ubezpieczeń, a także wzrost zainteresowania produktami ochrony życia i zdrowia. Bardzo prawdopodobne jest to, że ceny produktów ubezpieczeniowych i restrykcje ich przyznawania wzrosną. Ubezpieczyciele wprowadzą też zmiany, co do niektórych ryzyk ubezpieczeniowych, szczególnie dla branż mocno dotkniętych przez pandemię.